Het Europees Vendelarchief is een digitaal project gedragen door vendelzwaaiers en liefhebbers met als doel vendelreeksen en informatie over vendelen of vendelzwaaien te archiveren.

We leggen onze focus op vlagbewegingen en het materiaal dat hiervoor nodig is. Heraldiek en vlagopschriften worden niet gearchiveerd.
Vendelreeksen worden gearchiveerd aan de hand van video en/of beschrijvingen. Daarnaast proberen we ook alle publicaties in verband met vendelzwaaien te verzamelen.

We richten ons specifiek op het vendelzwaaien in Europa.

Meer informatie vind je in ons manifest.

Nieuws: Nieuw! Literatuur online

De rubriek Literatuur heeft zijn weg naar het archief gevonden.

Vanaf heden kan je grasduinen in boeken, documenten, geschriften, weetjes, covers… over ‘vendelen’ die er hun intrek genomen hebben.

Een nieuw gegeven dat net als ‘Reeksen’, ‘Groepen’ steeds gaat groeien en uitbreiden.