Het Europees Vendelarchief is een digitaal project gedragen door vendelzwaaiers en liefhebbers met als doel vendelreeksen en informatie over vendelen of vendelzwaaien te archiveren.

We leggen onze focus op vlagbewegingen en het materiaal dat hiervoor nodig is. Heraldiek en vlagopschriften worden niet gearchiveerd.
Vendelreeksen worden gearchiveerd aan de hand van video en/of beschrijvingen. Daarnaast proberen we ook alle publicaties in verband met vendelzwaaien te verzamelen.

We richten ons specifiek op het vendelzwaaien in Europa.

Meer informatie vind je in ons manifest.

Nieuws: Voor het eerst een Euva-eufa kennismaking stand op het Europees Internationaal Vendeltreffen te Sint Niklaas

Tijdens het Vendeltreffen kregen de vendeliers de gelegenheid kennis te maken met het Europees Vendel Archief.

Het archief, met de hulp van Draposmaaiter, gaf inlichtingen over de werking, de website, en de methode om een film/video van een reeks/creatie voor het archief te maken.

Het was een druk Vendeltreffen program.  Het archief kende korte ontmoeting met de vendeliers. Het Treffen was te kort om filmmateriaal te verzamelen en het archief aan te vullen.